CENÍK

        FYZIOTERAPIE - ceník výkonů pro samoplátce

Pacienty, kteří jsou pojištěni u smluvních zdravotních pojišťoven (VZP, OZP, ZPMVČR, VoZP), ošetřujeme v rámci jejich zdravotního pojištění na základě indikace praktického lékaře nebo ambulantního specialisty (neurolog, ortoped, gynekolog, praktický lékař atd.) po předložení "poukazu na vyšetření/ošetření FT".

Léčebné výkony neindikované na poukazu nelze uhradit z veřejného zdravotního pojištění, a jsou proto účtovány klientům v hotovosti. O této skutečnosti budete vždy informováni předem terapeutem.

V našem zdravotnickém zařízení účtujeme jednorázový administrativní poplatek.

Tento poplatek zahrnuje:

  • použití jednorázových hygienických pomůcek
  • bezplatné vystavování potvrzení a výpisů z dokumentace
  • garanci jednoho fyzioterapeuta po celou dobu terapie
  • informace o uvolněných termínech (tzv. waiting list)


Poplatek je nutno uhradit při první návštěvě a je platný následujících šest měsíců.

Pacienti samoplátci a pacienti využívající pouze fyzikální terapii mají tento poplatek již zahrnut v ceně. 


Komplexní vyšetření a terapie 60 min

Vstupní pohovor, vyšetření, individuální terapie 

1 000 Kč

Kontrolní vyšetření 30 min

500 Kč

Masáž klasická 60 min

1 000 Kč

Masáž antistresová (šíje a záda) 60 min

1 000 Kč

Tuina masáž (čínská léčebná masáž) 60 min

1 000 Kč

Tuina masáž 30 min

500 Kč

Laser

1 aplikace

400 Kč

Ultrazvuk

1 aplikace

150 Kč

Magnetoterapie

1 aplikace

200 Kč

Elektroterapie

1 aplikace

200 Kč

Individuální cvičení 30 min

500 Kč

Taping - do 50 cm

50 Kč

Taping - do 100 cm

100 Kč

Akupunktura 60 min

1 000 Kč

Akupunktura 30 min

500 Kč

Akupresura 60 min

 1 000 Kč

Akupresura 30 min

500 Kč

Objednání mimo ordinační hodiny

500 Kč

Jednorázový administrativní poplatek

500 Kč

Upozornění: V ordinacích přijímáme pouze platby v hotovosti. Děkujeme za pochopení.

          PSYCHOTERAPIE A PSYCHOSOMATIKA

Psychoterapeutické a psychosomatické poradenství 50 min

900 Kč

          KOUČINK

Koučovací sezení 60 min

1500 Kč