PSYCHOTERAPIE A PSYCHOSOMATIKA

         MUDr. Lucie Holohlavská


  • absolvovala obor Všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor Psychologie - arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
  • dále absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu se zaměřením na daseinsanalytickou komunitně-skupinovou psychoterapii a dvouletý výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů
  • v rámci nestátního zdravotnického zařízení Familio, centra pro léčebnou rehabilitaci, se věnuje psychoterapeutickému a psychosomatickému poradenství a životnímu koučinku
  • od roku 2014 působí jako externí profesionální kouč s akreditací získanou v Koučink Centru ICF
  • v období 2012-2015 vedla individuální a skupinové arteterapie v centru odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě ERGO aktiv o.p.s.
  • vede workshopy zaměřené na expresivní terapii a arteterapii
  • od roku 2015 se ve společnosti INEP (Institut neuropsychiatrické péče) věnuje psychoterapii a životnímu koučinku dospělých pacientů v oblasti neurotických poruch a poruch s psychosomatickou problematikou
  • je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, České arteterapeutické asociace CAA, České daseinsanalytické společnosti (sekce České psychoterapeutické společnosti ČAP)