PSYCHOTERAPIE A PSYCHOSOMATIKA


Poradenství probíhá formou rozhovoru, jehož cílem je, aby člověk porozuměl sám sobě, svému jednání a tomu, jak žije. A následně za podpory terapeuta dokázal změnit své postoje a návyky, které mu brání být sám sebou a žít život podle svých možností. Terapeut není v tomto případě v roli experta na život druhého. Jedná se o partnerský proces. Terapeut vychází z toho, že každý člověk sám sobě rozumí, jen jsou mu některé věci a skutečnosti skryté, nepřístupné. V terapeutickém procesu se pak dostávají pomalu na světlo.


PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ

je určeno těm, kteří ve svém životě chtějí něco změnit nebo se jim nedaří tak, jak by si představovali. V dnešní době zaměřené na výkon a úspěch, posuzované hlavně vnějšími měřítky, není snadné se svobodně rozhodovat a uvědomit si, co doopravdy chceme. Poradenství je určeno těm, kteří hledají svojí životní cestu, která povede ke smyslu a spokojenosti.

PSYCHOSOMATICKÉ PORADENSTVÍ

je určeno těm, kteří mají tělesné potíže tzv. funkčního charakteru. Naše celkové životní naladění má vliv na funkce našeho těla a jednotlivých orgánů. Každý pocit nebo myšlenka má odezvu na tělesné úrovni. Tělesné potíže tak úzce souvisí s naším prožíváním, myšlením a způsobem života. Omezení celkové existence a svobody člověka se může projevit narušením tělesného vyladění. Tato tělesná nevyladěnost může mít charakter gesta - tělesného příznaku, který má pro člověka zásadní obsahový význam. Při odkrytí významu příznaku může dojít k odeznění tělesných potíží. 

Nabízíme pomoc při řešení těchto psychických obtíží:

 • trápí Vás nepříjemné psychické stavy
 • jste v obtížné životní situaci a potřebujete najít řešení
 • máte problémy ve vztazích
 • zažíváte pocity osamělosti, viny nebo ztráty smyslu života
 • nezvládáte stres
 • zažíváte něco obtížného, s čím se potřebujete vyrovnat (ztráta zaměstnání, problémy při studiu, úmrtí blízké osoby, nemoc vlastní nebo v rodině)
 • nespokojenost sama se sebou, nízké sebevědomí

Nabízíme pomoc při řešení zdravotních obtíží:

1.        které mohou být psychosomatické povahy:

 • bolestivé stavy páteře
 • bolestivé stavy kloubů
 • vadné držení těla
 • bolesti hlavy, závratě, hučení v uších
 • gynekologické a urologické obtíže
 • potíže s otěhotněním
 • poruchy srdečního rytmu, vysoký krevní tlak
 • poruchy zažívání (žaludeční a žlučníkové potíže, porucha funkce střev)
 • častá nemocnost, přetrvávající únava, poruchy spánku
 • ztráta chuti k jídlu, nadměrné přejídání
 • kožní problémy

2.        se kterými jste absolvovali potřebná lékařská vyšetření s negativním výsledkem

3.        pokud jste dlouhodobě nemocní a potřebujete povzbuzení a podporu

Dále nabízíme konzultace v oblasti:

 • potřebujete si ujasnit svoje působení v životě, zda fungujete dobře v rodině, v práci, ve společnosti
 • potřebujete se připravit na budoucí změny, různá rozhodnutí
 • potřebujete si utřídit myšlenky a představy